رسانه جدید

نیروگاه‌های تحت پوشش

شرکت های زیر مجموعه
رسانه جدید

شرکت ها

تعداد شرکت های بورسی
رسانه جدید

اشتغال

اشتغال مستقیم
رسانه جدید

ظرفیت نیروگاهی تحت پوشش

تولید سالانه کشاورزی (هزار تن)
رسانه جدید

حجم تولید شیر

تولید شیر سالانه (هزار تن)
رسانه جدید

تولید سالانه گوشت (تن)

تولید سالانه گوشت(هزار تن)

هلدینگ کشاورزی ودامپروری فردوس پارس

گروه کشاورزی و دامپروری پارس شامل 27 شرکت و در قالب 200 واحد تولیدی کشاورزی و دامپروری با گستره ای مناسب در اقصی نقاط کشور و با حضور حدود شش هزار نفر بطور متوسط پرسنل تمام وقت، فصلی و پیمانکاری فعالیت دارد. ستاد هلدینگ به نام شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس می باشد.تعداد اقلام محصولات اصلی و عمده تولیدی این گروه بالغ بر ۴۰ نوع میباشد. این محصولات شامل شیر، گوساله، انواع ماهی، انواع علوفه، انواع غلات، انواع میوه و خشکبار، انواع صیفی و سبزی، انواع نهال و نشاء، خوارک دام و سایر محصولات، خدمات و فرآورده های کشاورزی و دامپروری میباشد.

فعالیت های اصلی