کشاورزی

کشاورزی

بخش کشاورزی:

 

از حدود 20 هزار هکتار اراضی کشاورزی قابل کشت این گروه، حدود 13 هزار هکتار آن اراضی زراعی و حدود 7 هزار هکتار باغات می‌باشد. ظرفیت تولید سالانه گروه در حال حاضر حدود 150 هزار تن انواع نباتات علوفه‌ای، 60 هزار تن انواع غلات، حبوبات و نباتات صنعتی،  25 هزار تن انواع میوه، 20 هزار تن انواع سبزی و صیفی، 3 هزار تن پسته، 1 میلیون اصله انواع نهال ، 30 میلیون عدد انواع نشاء و 1 هزار تن انواع ماهی می‌باشد. همچنین  تقریبا تمامی اراضی کشاورزی و باغی این هلدینگ مجهز به سیستم های انتقال و توزیع مدرن آب نظیر سیستم های آبیاری تحت فشار می باشند.