محصولات زراعی

زراعت

زراعت:

برخی از مهمترین محصولات زراعی کشت شده عبارت است از ذرت علوفه‌ای، یونجه خشک، جو، گندم، کلزا، سویا، سیب زمینی، شالی و ... است که در اقصی نقاط کشور به صورت مکانیزه کشت می‌گردد.