محصولات باغی

باغی

باغبانی:

برخی از مهمترین محصولات باغی این گروه نیز عبارت است از پسته، پرتقال، نارنگی، به، زیتون، سیب،گلابی،کیوی، هلو، شلیل، آلو،گردو و ... .