دامپروری

دامپروری

بخش دامپروری:

بخش دامپروری این مجموعه شامل 23 واحد گاوداری، 2 واحد پرورش بز شیری، 2 واحد پرورش گوسفند، یک واحد پرواربندی گوساله و 8 واحد تولید خوراک دام می‌باشد.

 

در حال حاضر در واحدهای دامپروری این گروه، حدود 100 هزار رأس انواع دام وجود دارد، که از این تعداد، 88 هزار رأس آن گاو اصیل هُلِشتاین با حدود 43 هزار رأس دام مولد و 12 هزار رأس دام سبک و پرواری می‌باشد. همچنین متوسط تولید روزانه هر رأس گاو شیری حدود 40 کیلوگرم و مجموع تولید روزانه شیر در واحدهای این گروه حدود 1550 تن می‌باشد.

 

ظرفیت تولید سالانه محصولات دامپروری این گروه در حال حاضر تولید 550 هزار تن شیر خام، حدود 20 هزار رأس تلیسه (بعنوان دامهای مولد آینده) و 20 هزار رأس گوساله‌ نر و عرضه حدود 15 هزار رأس دام‌های ماده داشتی و کشتارگاهی می‌باشد.

 

واحد های بزداری این مجموعه دارای  10 هزار رأس بز با ظرفیت متوسط تولید 2500 تن شیر در سال می‌باشد.