پنج شنبه ۶ آبان ۱۴۰۰

جزییات مناقصه و مزایده

مزایده فروش یک قطعه زمین در شرکت کشاورزی و دامپروری محیا

مزایده

هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس / شرکت کشت و صنعت و مجتمع شیر و گوشت محیاء

مزایده نوبت اول فروش یک قطعه زمین به متراژ ۱۶۱۳/۷۰ مترمربع مشاع از ششدانگ به مساحت ۵۰۲۱/۲۵ مترمربع از اراضی متعلق به شرکت کشت و صنعت و مجتمع شیر و گوشت محیاء موسوم به واحد زرین دشت واقع در شهر چهارباغ (ساوجبلاغ استان البرز)

0ریال

ریال

داخلی

عادی

مزایده نوبت اول فروش یک قطعه زمین به متراژ ۱۶۱۳/۷۰ مترمربع مشاع از ششدانگ به مساحت ۵۰۲۱/۲۵ مترمربع  از اراضی متعلق به شرکت کشت و صنعت و مجتمع شیر و گوشت  محیاء موسوم به واحد زرین دشت  واقع در شهر چهارباغ (ساوجبلاغ استان البرز)
 
شرکت کشت و صنعت و مجتمع شیر و گوشت محیاء در نظر تعداد یک قطعه زمین به پلاک ثبتی ۷۴۹۹ فرعی  از ۳۶۷ اصلی به متراژ ۱۶۱۳/۷ متر مربع ازششدانگ به مساحت ۵۰۲۱/۲۵ مترمربع به نام این شرکت به همراه سایر مستحدثات متعلق به شرکت، موسوم به واحد زرین دشت واقع در استان البرز ، شهر چهارباغ ،  ضلع شرقی بلوار اصلی . بین گلستان پنجم و ششم را از طریق مزایده عمومی نوبت اول با شرایط زیر بفروش برساند:
 
مساحت زمین (مترمربع):    ۱۶۱۳/۷۰
قیمت پایه (ریال): ۱۴۵/۲۳۳/۰۰۰/۰۰۰
مبلغ سپرده(ریال):        ۷/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ 
 
۱- مبلغ سپرده جهت شرکت در مزایده  واریز به حساب جاری شماره ۱ - ۹۱۸۹۹۷ - ۴ - ۱۲۴ بانک سینا کد ۱۲۴ و یا حساب جاری شماره ۸۵۰۴۳۲۸۸۴ بانک کشاورزی شعبه آبیک به نام شرکت کشت و صنعت و مجتمع شیر و گوشت محیاء(سهامی خاص). 
 
۲- میزان ۹۰ درصد ثمن معامله بصورت نقد در زمان انعقاد قرارداد .
 
۳- میزان ۵ درصد باقیمانده ثمن درزمان انتقال سند در دفترخانه اسناد رسمی می باشد. 
 
۴- هزینه محضر بالمناصفه به عهده طرفین می باشد.
 
۵- کلیه هزینه های  مزایده بعهده خریدار می باشد.
 
۶- ملک موصوف دارای ششدانگ سند تک برگی به مساحت ۵۰۲۱/۲۵ مترمربع بوده به متراژ ۱۶۱۳/۷۰ مترمربع که پس از انجام مزایده سند مالکیت بصورت مشاع به نام خریدار در دفاتر اسناد رسمی انتقال خواهد یافت.
 
۷- شرکت در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.
 
۸- اخذ اطلاعات و بازدید از ملک لازم و ضروری می باشد. بدیهی است در صورت عدم بازدید و اخذ اطلاعات در مورد ملک ، مسئولیتی متوجه این شرکت نخواهد بود.
 
۹- متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات و دریافت فرم شرایط مزایده به امور اداری شرکت به آدرس ذیل مراجعه و یا با تلفن های ذیل تماس حاصل نمایند. 
 
۱۰- به سپرده های کمتر از مبلغ اعلام شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 
۱۱- به پیشنهادات کمتر از قیمت پایه ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 
زمان تحویل  پاکت های پیشنهادی تا ساعت ۱۶ عصر روز  شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷
 
زمان بازگشایی پاکت های پیشنهادی ساعت ۱۰ صبح  روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ 
 
محل برگزاری مزایده : استان قزوین ، کیلومتر ۱۵ جاده قدیم آبیک به قزوین ، بعد از مجتمع خدمات رفاهی باران ، جاده زرگر، مجتمع کشاورزی کوثر، شرکت کشت و صنعت و مجتمع شیر و گوشت محیاء.
 
تلفن ثابت : 02166282060 – دورنگار 02832938932 - تلفن همراه : 09339434225 اله داد – 09192630074 رنجبر
 
تاریخ درج اولین آگهی در روزنامه اطلاعات روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۷
 
تاریخ درج دومین آگهی در روزنامه جهان اقتصاد روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۲