پنج شنبه ۶ آبان ۱۴۰۰

جزییات مناقصه و مزایده

آگهی مناقصه عمومی عملیات تولید عوامل بیولوژیک (زنبور تریکوگراما و براکون) (نوبت دوم)

مزایده

هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس / شرکت زراعی دشت ناز

آگهی مناقصه عمومی عملیات تولید عوامل بیولوژیک (زنبور تریکوگراما و براکون) (نوبت دوم)

0ریال

ریال

داخلی

عادی

آقای خادمیان

01133726454

 
شرکت زراعی دشت ناز (سهامی خاص) در نظر دارد، عملیات تولید عوامل بیولوژیک (زنبور تریکوگراما و براکون) را در محل انسکتاریوم‌های متعلق به شرکت از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار کند. لذا متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فرم شرایط مناقصه به سایت شرکت زراعی دشت ناز به آدرس www.Dashtnazco.ir مراجعه و یا با شماره‌های قید شده در آگهی تماس و یا به واحد بازرگانی شرکت زراعی دشت ناز به آدرس زیر مراجعه نمایند.
تلفن تماس جهت هماهنگی:  آقای خادمیان 09125175010
شماره تماس شرکت:  33726842  - 01133726454
آخرین فرصت تحویل  پیشنهادات:  حداکثر تا ساعت 11 صبح روز ‌دوشنبه مورخ 1399/08/26
ساعت و تاریخ برگزاری مناقصه:  ساعت 12 روز دوشنبه مورخ 1399/08/26
مکان برگزاری مناقصه: مازندران، ساری، جاده گهرباران، شرکت زراعی دشت ناز