هلدینگ فردوس پارس

گروه کشاورزی و دامپروری پارس شامل 21 شرکت و در قالب 150 واحد تولیدی کشاورزی و دامپروری با گستره ای مناسب در اقصی نقاط کشور و با حضور حدود چهار هزار نفر بطور متوسط پرسنل تمام وقت، فصلی و پیمانکاری فعالیت دارد. ستاد هلدینگ به نام شرکت کشاورزی و دامپروری فردوس پارس می باشد.تعداد اقلام محصولات اصلی و عمده تولیدی این گروه بالغ بر ۴۰ نوع میباشد. این محصولات شامل شیر، گوساله، انواع ماهی، انواع علوفه، انواع غلات، انواع میوه و خشکبار، انواع صیفی و سبزی، انواع نهال و نشاء، خوارک دام و سایر محصولات، خدمات و فرآورده های کشاورزی و دامپروری میباشد.

پرورش دام سبک (بز مورسیا)

پرورش دام سبک (بز مورسیا)

پرورش دام سبک (بز مورسیا)
پرورش انواع دام سنگین

پرورش انواع دام سنگین

پرورش انواع دام سنگین
تولید انواع محصولات زراعی

تولید انواع محصولات زراعی

تولید انواع محصولات زراعی
تولید انواع محصولات باغی

تولید انواع محصولات باغی

تولید انواع محصولات باغی
گلخانه های صنعتی

گلخانه های صنعتی

گلخانه های صنعتی