میوه و خشکبار

هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس با تولید 25 هزار تن انواع میوه و 3 هزار تن پسته و تولید انواع  محصولات دیگر باغی مانند : پرتقال، نارنگی، به، زیتون، سیب،گلابی،کیوی، هلو، شلیل، آلو،گردو و ... . 

میوه و خشکبار