چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲

جزییات مناقصه و مزایده

مزایده فروش 200 تن انواع پسته از محصول تولیدی شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد

مزایده

هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس / سیرجان بنیاد

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد درنظر دارد حدود 200 تن انواع پسته از محصول تولیدی خود را از طریق مزایده عمومی بفروش برساند

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد درنظر دارد حدود 200 تن انواع پسته از محصول تولیدی خود را از طریق مزایده عمومی بفروش برساند، بدینوسیله از اشخاص حقیقی و حقوقی که تمایل به خرید دارند دعوت بعمل می‌آید جهت روئیت نمونه محصولات ارائه شده برای فروش و اخذ برگ شرایط شرکت در مزایده حداکثر تا تاریخ 21/10/99 همه روزه بجز ایام تعطیل در ساعات اداری به دفتر شرکت واقع در سیرجان ، بلوار سیدجمال الدین اسدآبادی ، شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد مراجعه و یا با شماره تلفنهای42305430 ـ 42304403 ـ 034 واحد بازرگانی شرکت  و شماره همراه 09131456552 مدیر بازرگانی تماس و یا به سایت www.pistachio-tooka.ir مراجعه و پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت 14 روز دوشنبه٩٩/١٠/٢٢ تحویل دبیرخانه شرکت نمایند . زمان برگزاری مزایده روز دوشنبه  ٩٩/١٠/٢٢رأس ساعت    15  در محل دفتر مرکزی شرکت می‌باشد . ضمناً لیست اقلام  پسته مورد فروش و همچنین شرایط فروش در مورخ  ٩٩/١٠/١٥در سایت درج می گردد .

مزایده فروش 200 تن انواع پسته از محصول تولیدی شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد

مزایده

هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس

سیرجان بنیاد

جاری

اطلاعات تکمیلی


ریال

داخلی

عادی

0 تومان

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد درنظر دارد حدود 200 تن انواع پسته از محصول تولیدی خود را از طریق مزایده عمومی بفروش برساند

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد درنظر دارد حدود 200 تن انواع پسته از محصول تولیدی خود را از طریق مزایده عمومی بفروش برساند، بدینوسیله از اشخاص حقیقی و حقوقی که تمایل به خرید دارند دعوت بعمل می‌آید جهت روئیت نمونه محصولات ارائه شده برای فروش و اخذ برگ شرایط شرکت در مزایده حداکثر تا تاریخ 21/10/99 همه روزه بجز ایام تعطیل در ساعات اداری به دفتر شرکت واقع در سیرجان ، بلوار سیدجمال الدین اسدآبادی ، شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد مراجعه و یا با شماره تلفنهای42305430 ـ 42304403 ـ 034 واحد بازرگانی شرکت  و شماره همراه 09131456552 مدیر بازرگانی تماس و یا به سایت www.pistachio-tooka.ir مراجعه و پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت 14 روز دوشنبه٩٩/١٠/٢٢ تحویل دبیرخانه شرکت نمایند . زمان برگزاری مزایده روز دوشنبه  ٩٩/١٠/٢٢رأس ساعت    15  در محل دفتر مرکزی شرکت می‌باشد . ضمناً لیست اقلام  پسته مورد فروش و همچنین شرایط فروش در مورخ  ٩٩/١٠/١٥در سایت درج می گردد .