پنج شنبه ۶ آبان ۱۴۰۰

جزییات مناقصه و مزایده

مزایده فروش محصول پسته در شرکت سیرجان بنیاد

مزایده

هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس / سیرجان بنیاد

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد درنظر دارد حدود 200 تن انواع پسته از محصول تولیدی خود را از طریق مزایده عمومی بفروش برساند

0ریال

ریال

داخلی

عادی

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد درنظر دارد حدود 200 تن انواع پسته از محصول تولیدی خود را از طریق مزایده عمومی بفروش برساند، بدینوسیله از اشخاص حقیقی و حقوقی که تمایل به خرید دارند دعوت بعمل می‌آید جهت روئیت نمونه محصولات ارائه شده برای فروش و اخذ برگ شرایط شرکت در مزایده حداکثر تا تاریخ 6/11/99 همه روزه بجز ایام تعطیل در ساعات اداری به دفتر شرکت واقع در سیرجان ، بلوار سیدجمال الدین اسدآبادی ، شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد مراجعه و یا با شماره تلفنهای42305430 ـ 42304403 ـ 034 واحد بازرگانی شرکت و شماره همراه 09131456552 مدیر بازرگانی تماس و یا به سایت www.pistachio-tooka.ir مراجعه و پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت 14 روز دو شنبه6/11/99 تحویل دبیرخانه شرکت نمایند . زمان برگزاری مزایده روز دوشنبه 6/11/99رأس ساعت    15 در محل دفتر مرکزی شرکت می‌باشد .