سه شنبه ۷ تیر ۱۴۰۱

جزییات مناقصه و مزایده

مزایده فروش محصول پسته در شرکت سیرجان بنیاد

مزایده

هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس / سیرجان بنیاد

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد درنظر دارد حدود 200 تن انواع پسته از محصول تولیدی خود را از طریق مزایده عمومی بفروش برساند

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد درنظر دارد حدود 200 تن انواع پسته از محصول تولیدی خود را از طریق مزایده عمومی بفروش برساند، بدینوسیله از اشخاص حقیقی و حقوقی که تمایل به خرید دارند دعوت بعمل می‌آید جهت روئیت نمونه محصولات ارائه شده برای فروش و اخذ برگ شرایط شرکت در مزایده حداکثر تا تاریخ 6/11/99 همه روزه بجز ایام تعطیل در ساعات اداری به دفتر شرکت واقع در سیرجان ، بلوار سیدجمال الدین اسدآبادی ، شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد مراجعه و یا با شماره تلفنهای42305430 ـ 42304403 ـ 034 واحد بازرگانی شرکت و شماره همراه 09131456552 مدیر بازرگانی تماس و یا به سایت www.pistachio-tooka.ir مراجعه و پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت 14 روز دو شنبه6/11/99 تحویل دبیرخانه شرکت نمایند . زمان برگزاری مزایده روز دوشنبه 6/11/99رأس ساعت    15 در محل دفتر مرکزی شرکت می‌باشد .