سه شنبه ۷ تیر ۱۴۰۱

جزییات مناقصه و مزایده

مزایده نوبت اول فروش یک قطعه زمین به متراژ ۴۴۲/۸۷۸/۵ مترمربع

مزایده

هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس / شرکت کشت و صنعت و مجتمع شیر و گوشت محیاء

مزایده نوبت اول فروش یک قطعه زمین به متراژ ۴۴۲/۸۷۸/۵ مترمربع

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

مزایده نوبت اول فروش یک قطعه زمین به متراژ ۴۴۲/۸۷۸/۵ مترمربع از اراضی متعلق به شرکت کشت و صنعت و مجتمع شیر و گوشت  محیاء موسوم به واحد زرین دشت  واقع در شهر چهارباغ (ساوجبلاغ استان البرز)

شرکت کشت و صنعت و مجتمع شیر و گوشت محیاء در نظر دارد تعداد یک قطعه زمین با سند مالکیت ششدانگ دفترچه ایی به پلاک ثبتی ۷۰۱۲  فرعی از ۳۶۷ اصلی به متراژ  ۴۴۲/۸۷۸/۵  مترمربع به نام این شرکت به همراه  دو حلقه چاه آب عمیق با مجوز بهره برداری متعلق به این شرکت، موسوم به واحد زرین دشت واقع در استان البرز ، شهر چهارباغ ،  بلوار اصلی چهارباغ  را از طریق مزایده عمومی نوبت اول با شرایط زیر بفروش برساند:

1-    قیمت پایه فروش نقدی مبلغ 5.093.102.750.000 ریال تعیین می گردد.

2-    قیمت پایه با شرایط پرداخت 30%  نقد و مابقی طی اقساط یکساله (12 قسط) جمعا به مبلغ 5.532.091.480.653 ریال جهت درج در آگهی روزنامه تعیین می گردد.

3-    قیمت پایه با شرایط پرداخت 30%  نقد و مابقی طی اقساط دوساله (24 قسط) جمعا به مبلغ 5.966.839.796.301 ریال جهت درج در آگهی روزنامه تعیین می گردد.

4-    سپرده شرکت در مزایده مبلغ 260.000.000.000 ریال (دویست و شصت میلیارد ریال) تعیین می گردد. واریز مبلغ فوق به حساب جاری شماره 1-918997-4-124 بانک سینا کد 124 و یا حساب جاری شماره 850432884 بانک کشاورزی شعبه آبیک به نام شرکت کشت و صنعت و مجتمع شیر و گوشت محیاء(سهامی خاص).

5-    همزمان با تحویل ملک به خریدار بابت مابقی اقساط باقیمانده ضمانتنامه معتبر بانکی دریافت می گردد و با پرداخت آخرین قسط ، انتقال سند به نام خریدار در یکی از دفاتر اسناد رسمی انجام می پذیرد.

6-    هزینه محضر بالمناصفه به عهده طرفین می باشد.

7-    کلیه هزینه های  مزایده بعهده خریدار می باشد.

8-    اخذ اطلاعات و بازدید از ملک لازم و ضروری می باشد. بدیهی است در صورت عدم بازدید و اخذ اطلاعات در مورد ملک ، مسئولیتی متوجه این شرکت نخواهد بود.

9-    متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات و دریافت فرم شرایط مزایده به امور اداری شرکت به آدرس ذیل مراجعه و یا با تلفن های ذیل تماس حاصل نمایند. 

زمان تحویل  پاکت های پیشنهادی تا ساعت 16 عصر روز  دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۳

زمان بازگشایی پاکت های پیشنهادی ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ 

محل برگزاری مزایده : استان تهران، کیلومتر 16 جاده قدیم تهران کرج، خیابان سولیران ، کیلومتر 2 جاده زرنان، شرکت کشت و صنعت و مجتمع شیر و گوشت محیاء.

تلفن ثابت : 02166282060 – دورنگار 02832938932 - تلفن همراه : 09339434225 اله داد – 09192630074 رنجبر

تاریخ چاپ اولین آگهی در روزنامه اطلاعات روز یکشنبه مورخ 05/11/1399

تاریخ چاپ دومین آگهی در روزنامه اطلاعات روز شنبه مورخ 11/11/1399