سه شنبه ۷ تیر ۱۴۰۱

جزییات مناقصه و مزایده

آگهی مناقصه عمومی تعیین پیمانکار برداشت و حمل ذرت علوفه ای

مناقصه

شرکت کشت و صنعت و مجتمع شیر و گوشت محیاء / شرکت کشت و صنعت و مجتمع شیر و گوشت محیاء

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

 آگهی مناقصه عمومی تعیین پیمانکار برداشت و حمل ذرت علوفه ای

شرکت کشت و صنعت و مجتمع شیر و گوشت محیاء (سهامی خاص) در نظر دارد عملیات های مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان می توانند جهت بازدید از مزارع ذرت علوفه ای واحد آبیک این شرکت  به آدرس  استان قزوین، کیلومتر 15 جاده  قدیم آبیک به قزوین، جاده روستای زرگر، مجتمع کشاورزی کوثر، شرکت کشت و صنعت و مجتمع شیر و گوشت محیاء (سهامی خاص) و واحد موسوم به زرین دشت به آدرس استان البرز، ساوجبلاغ، جاده قدیم کرج هشتگرد، چهارباغ ، جاده عرب آباد به قوهه ، روبروی شرکت غنچه پرور مزرعه واحد زرین دشت اقدام  و جهت اخذ اسناد مناقصه و یا کسب اطلاعات بیشتر  تا تاریخ 31/06/1400 روز چهارشنبه به آدرس فوق مراجعه و پیشنهادات خود را در پاکت دربسته به امور اداری دفتر مرکزی شرکت به آدرس فوق تحویل نمایند.

شرح مناقصه عبارتست از:

·        برداشت ذرت علوفه ای توسط دو دستگاه چاپر 6 ردیفه با هد خورشیدی در سطح حدود 100 هکتار از مزارع واحد آبیک و حدود 20 هکتار از اراضی واحد زرین دشت  متعلق به شرکت کشت و صنعت و مجتمع شیر و گوشت محیاء و حمل آن به واحد گاوداری دام اصیل تهران شرکت محیاء به آدرس کیلومتر 16 جاده قدیم تهران ، کرج، خیابان سولیران ، کیلومتر 2 جاده زرنان.

زمان تحویل اسناد : از تاریخ 18/06/1400 (تاریخ چاپ آگهی) تا تاریخ 30/06/1400

مهلت تحویل اسناد :  تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 30/06/1400

شرکت در مناقصه منوط به ارائه ضمانت نامه شرکت در مناقصه به مبلغ 000/000/000/1 ریال می باشد.

مناقصه گزار در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادات در هر یک از مراحل مختار است.

آدرس محل برگزاری کمیسیون مناقصه:  استان قزوین، کیلومتر 15 جاده  قدیم آبیک به قزوین، جاده روستای زرگر، مجتمع کشاورزی کوثر شرکت شرکت کشت و صنعت و مجتمع شیر و گوشت محیاء.

تاریخ بازگشایی  پاکت پیشنهادات : روز چهارشنبه مورخ 31/06/1400 ساعت 11 صبح

تلفن تماس جهت اخذ اسناد:  و  09339434225 02166282060

تلفن تماس جهت سوالات فنی:  آقای ابوالفضل یوسفی زمانی 09357782925

آقای مهندس صدری 09122422509

تاریخ چاپ اولین آگهی در روزنامه اطلاعات روز پنجشنبه 18/06/1400

تاریخ چاپ دومین آگهی در روزنامه جهان اقتصاد روز چهارشنبه 24/06/1400