سه شنبه ۷ تیر ۱۴۰۱

جزییات مناقصه و مزایده

مزایده فروش دام مازاد در شرکت محیا

مزایده

شرکت کشت و صنعت و مجتمع شیر و گوشت محیاء / شرکت کشت و صنعت و مجتمع شیر و گوشت محیاء

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

شرکت کشت و صنعت و مجتمع شیر و گوشت محیاء( سهامی خاص ) در نظر دارد  تعدادی دام مازاد(گوساله نر شیرخوار، گاو غیر آبستن ، گاو آبستن شیری ، تلیسه غیر آبستن) را از طریق مزایده  عمومی به فروش برساند . 
(( پرداخت سپرده شرکت در مزایده الزامی است )) متقاضیان جهت هماهنگی و بازدید از دام های مورد مزایده و دریافت برگ شرایط مزایده  می توانند از تاریخ درج آگهی مزایده تا تاریخ 04/07/1400 روز یکشنبه به واحد گاوداری دام اصیل این شرکت به آدرس کیلومتر 16 جاده قدیم تهران کرج، جنب شهرداری ناحیه 6 منطقه 18 ، خیابان سولیران، کیلومتر 2 جاده زرنان واحد گاوداری دام اصیل مراجعه نمایند .
   مهلت ارائه پیشنهاد قیمت تا ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 06/07/1400 خواهد بود.
ضمنـا"جلسه مزایده رأس ساعت 11 صبح روز سه شنبه   مورخ 06/07/1400
محل برگزاری مزایده : استان قزوین ، کیلومتر 15 جاده قدیم آبیک به قزوین ، جاده زرگر ، مجتمع کشاورزی کوثر، دفتر مدیریت  شرکت کشت و صنعت و مجتمع شیر و گوشت محیاء
شماره تماس جهت هماهنگی: 09339434225 اله داد- 02166282060
مدیر بازرگانی 09357782925

تاریخ درج اولین آگهی در روزنامه اطلاعات(دوکادر با آرم) روز یکشنبه مورخ 21/06/ 1400
تاریخ درج دومین آگهی در روزنامه جهان اقتصاد(دوکادر با آرم) روز یکشنبه مورخ 28/06/1400