دوشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۲

جزییات مناقصه و مزایده

فروش محصول سردرختی در شرکت دشت ناز ساری

مزایده

هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس / شرکت زراعی دشت ناز

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

گهی مزایده عمومی فروش سر درختی کیلویی پرتقال ناولینا و نارنگی کلمانتین (کلمینولس)
(نوبت دوم)
شرکت زراعی دشت ناز در نظر دارد بخشی از محصول سر درختی پرتقال ناولینا و نارنگی کلمانتین (کلمینولس) واحدهای تحت پوشش خود را واقع در شهرستان‌های میاندورود، ساری و گلوگاه، به صورت کیلویی از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ شرایط شرکت در مزایده به سایت شرکت زراعی دشت ناز به آدرس www.Dashtnazco.ir مراجعه و یا با شماره‌های قید شده در آگهی تماس و یا به واحد بازرگانی شرکت زراعی دشت ناز به آدرس زیر مراجعه نمایند.
شماره تلفن:  33726400  - 01133726842
تلفن تماس جهت هماهنگی: آقای خادمیان 09125175010 
ساعت و تاریخ تحویل پیشنهادات و واریز سپرده شرکت در مزایده: تا ساعت 15 روز دوشنبه مورخ 1400/09/08
ساعت و تاریخ برگزاری مزایده:  ساعت 12 روز سه‌شنبه مورخ 1400/09/09
مکان مزایده: مازندران، ساری، جاده گهرباران، شرکت زراعی دشت ناز

فروش محصول سردرختی در شرکت دشت ناز ساری

مزایده

هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس

شرکت زراعی دشت ناز

جاری

اطلاعات تکمیلی


ریال

داخلی

عادی

0 تومان

گهی مزایده عمومی فروش سر درختی کیلویی پرتقال ناولینا و نارنگی کلمانتین (کلمینولس)
(نوبت دوم)
شرکت زراعی دشت ناز در نظر دارد بخشی از محصول سر درختی پرتقال ناولینا و نارنگی کلمانتین (کلمینولس) واحدهای تحت پوشش خود را واقع در شهرستان‌های میاندورود، ساری و گلوگاه، به صورت کیلویی از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ شرایط شرکت در مزایده به سایت شرکت زراعی دشت ناز به آدرس www.Dashtnazco.ir مراجعه و یا با شماره‌های قید شده در آگهی تماس و یا به واحد بازرگانی شرکت زراعی دشت ناز به آدرس زیر مراجعه نمایند.
شماره تلفن:  33726400  - 01133726842
تلفن تماس جهت هماهنگی: آقای خادمیان 09125175010 
ساعت و تاریخ تحویل پیشنهادات و واریز سپرده شرکت در مزایده: تا ساعت 15 روز دوشنبه مورخ 1400/09/08
ساعت و تاریخ برگزاری مزایده:  ساعت 12 روز سه‌شنبه مورخ 1400/09/09
مکان مزایده: مازندران، ساری، جاده گهرباران، شرکت زراعی دشت ناز