سه شنبه ۷ تیر ۱۴۰۱

جزییات مناقصه و مزایده

مزایده دام در شرکت نگین فام خوزستان

مزایده

هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس / شرکت کشاورزی و دامپروری نگین فام خوزستان

شرکت کشاورزی دامپروری نگین فام خوزستان در نظر دارد تعدادی دام مازاد خود را از طریق مزایده کتبی بفروش برساند:

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

شرکت کشاورزی دامپروری نگین فام خوزستان در نظر دارد تعدادی دام مازاد خود را از طریق مزایده کتبی بفروش برساند:
۱.گاو غیر آبستن کشتارگاهی
۲.گوساله نر شیرخوار و قطع شیر نژاد هلشتاین 
۳.تلیسه فری مارتین
۴.تلیسه غیر آبستن کشتارگاهی
متقاضیان می توانند جهت بازید و دریافت فرم شرکت  در مزایده حداکثر تا ساعت ۱۱روز چهارشنبه‌
مورخه۱۴۰۰/۰۹/۲۴ به آدرس ذیل مراجعه نمایند. محل برگزاری : استان خوزستان -کیلومتر۱۵ جاده باغملک -ایذه  جنب مجتمع رفاهی یاسین -دفترمرکزی شرکت ، تلفن های تماس :۹_۴۳۷۴۶۳۷۵ و ۴۳۷۴۶۳۷۴باکد ۰۶۱ 
زمان مزایده: چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ ساعت ۱۲