سه شنبه ۷ تیر ۱۴۰۱

جزییات مناقصه و مزایده

مزایده دام در شرکت یاسوج

مزایده

هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس / شرکت کشاورزی و دامپروری یاسوج

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

آگهی مزایده عمومی

بدینوسیله شرکت کشاورزی و دامپروری یاسوج در نظر دارد، نسبت به برگزاری مزایده کتبی فروش یک دستگاه لودر هپکو مدل HWL65و تعدادی دام مازاد شامل تعداد حدود 60رأس گوساله نرشیرخوار ، تعداد 10رأس گاو غیر آبستن کشتارگاهی ، تعداد حدود 30 رأس گاو آبستن شیری در روز دوشنبه مورخ 1400/09/22 اقدام نماید، لذا ازکلیه متقاضیان دعوت میگردد جهت دریافت اسناد و اوراق شرایط و کسب اطلاعات بیشتر به محل شرکت واقع در کیلومتر 35 جاده یاسوج – اصفهان مراجعه و یا ازطریق وبسایت شرکت به نشانی : https://www.agriyasouj.ir/ نسبت به بازدید و در صورت نیاز رویت یک دستگاه لودر ، دامها و دریافت اعلام شرایط، اسناد مزایده تا تاریخ 1400/09/21اقدام نمایند ، ضمناً جلسه مزایده یک دستگاه لودر و دام ها در روز دوشنبه مورخ 1400/09/22 رأس ساعت 11 صبح در محل شرکت کشاورزی ودامپروری یاسوج با شرایط ذیل برگزار می گردد .
1-مهلت تحویل اسناد و قیمت اعلامی مزایده یک دستگاه لودر و دام ها تا ساعت 10صبح مورخ 1400/09/22 می باشد.
2 : اینکه سپرده برندگان نفرات اول تا سوم مزایده تا مرحله عقد قرارداد به ترتیب اولویت توسط شرکت برگشت نخواهد شد و در صورت امتناع هر یک از نفرات به ترتیب فوق، سپرده آن توسط شرکت ثبت و ضبط خواهد شد.
3: میزان سپرده دریافتی جهت شرکت درمزایده طبق فرم شرایط می باشد.
4: هزینه آگهی و کارشناسی برعهده برنده مزایده می باشد.
تلفن همراه: 09360002464
تلفن:9-07433444046
فاکس:07433444051