سه شنبه ۷ تیر ۱۴۰۱

جزییات مناقصه و مزایده

آگهی مزایده عمومی فروش تخمه کدو آجیلی (نوبت دوم)

مزایده

هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس / هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس

آگهی مزایده عمومی فروش تخمه کدو آجیلی (نوبت دوم)

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

شرکت باغداری و زراعت مشهد در نظر دارد مقدار 5 تن محصول تخمه کدو آجیلی موجود در انبار واحد استقلال شرکت ، واقع در چناران روستای شلنگرد را از طریق برگزاری مزایده عمومی در نوبت دوم به فروش رساند . متقاضیان می توانند از تاریخ نشر آگهی جهت بازدید به واحد مذکورمراجعه نموده و برای اخذ اوراق شرکت در مزایده به دفتر مرکزی شرکت واقع در مشهد ، بلوار دانشجو ، نبش دانشجو 15 ، ساختمان آراکس ، طبقه سوم ، واحد 303 مراجعه نمایند .
1- مبلغ سپرده شرکت در مزایده 5 درصد مبلغ پیشنهادی .
2- معامله به صورت نقدی انجام می شود.
3- تاریخ تحویل پاکت پیشنهاد قیمت و سپرده تا ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 06/10/1400
جلسه مزایده راس ساعت 11 صبح روز دوشنبه مورخ 06/10/1400 در محل دفتر مرکزی شرکت برگزار خواهد شد .
تلفنهای تماس : 38662160-051 – 09178797822


شرکت باغداری و زراعت مشهد