چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲

جزییات مناقصه و مزایده

مزایده فروش دام در شرکت بینالود نیشابور مورخ 1401/08/10

مزایده

هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس / بینالود نیشابور

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

شرکت شرکت کشاورزی و دامپروری بینالودنیشابور (سهامی عام )در نظر دارد دامهای تولیدی خود را به شرح جدول زیر، از طریق مزایده عمومی که در ساعت 12 روز سه شنبه  1401/08/10 برگزار خواهد شد به فروش برساند. لازم به ذکر است آخرین مهلت جهت تحویل پاکات قیمت های پیشنهادی ساعت 12  روز سه شنبه مورخ  1401/08/10 می باشد،  متقاضیان  می توانند جهت دریافت و تحویل فرمهای مربوطه  از روز شنبه مورخه 1401/08/07 به آدرس نیشابور شهرک فرهنگیان خیام 18 پلاک 3  مراجعه نمایند. شماره تماس جهت اطلاعات بیشتر 42610331-051

مزایده فروش دام در شرکت بینالود نیشابور مورخ 1401/08/10

مزایده

هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس

بینالود نیشابور

جاری

اطلاعات تکمیلی


ریال

داخلی

عادی

0 تومان

شرکت شرکت کشاورزی و دامپروری بینالودنیشابور (سهامی عام )در نظر دارد دامهای تولیدی خود را به شرح جدول زیر، از طریق مزایده عمومی که در ساعت 12 روز سه شنبه  1401/08/10 برگزار خواهد شد به فروش برساند. لازم به ذکر است آخرین مهلت جهت تحویل پاکات قیمت های پیشنهادی ساعت 12  روز سه شنبه مورخ  1401/08/10 می باشد،  متقاضیان  می توانند جهت دریافت و تحویل فرمهای مربوطه  از روز شنبه مورخه 1401/08/07 به آدرس نیشابور شهرک فرهنگیان خیام 18 پلاک 3  مراجعه نمایند. شماره تماس جهت اطلاعات بیشتر 42610331-051