چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲

جزییات مناقصه و مزایده

مزایده فروش یک دستگاه لودر کوماتسو شرکت مگسال 1401/08/10

مزایده

هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس / شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

آگهی مزایده فروش ماشین آلات
شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال ( سهامی عام ) در نظر دارد نسبت به فروش یک دستگاه لودر کوماتسو w90  مدل ۱۹۸۵ از طریق برگزاری مزایده عمومی در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ اقدام نماید.
متقاضیان می توانند جهت بازدید و دریافت برگ شرایط شرکت در مزایده به نشانی: قزوین، کیلومتر ۱۸ جاده قدیم قزوین-آبیک، کیلومتر ۶ جاده خاکعلی شرکت مگسال مراجعه فرمایند.
تلفنهای تماس: ۰۹۳۶۱۹۲۱۲۲۵ -۰۲۸۳۲۹۸۲۴۰۲
ساعت شروع مزایده ساعت ۱۱:۰۰
آخرین مهلت تحویل پاکات پیشنهاد قیمت : تا قبل از شروع جلسه مزایده

مزایده فروش یک دستگاه لودر کوماتسو شرکت مگسال 1401/08/10

مزایده

هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس

شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال

جاری

اطلاعات تکمیلی


ریال

داخلی

عادی

0 تومان

آگهی مزایده فروش ماشین آلات
شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال ( سهامی عام ) در نظر دارد نسبت به فروش یک دستگاه لودر کوماتسو w90  مدل ۱۹۸۵ از طریق برگزاری مزایده عمومی در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ اقدام نماید.
متقاضیان می توانند جهت بازدید و دریافت برگ شرایط شرکت در مزایده به نشانی: قزوین، کیلومتر ۱۸ جاده قدیم قزوین-آبیک، کیلومتر ۶ جاده خاکعلی شرکت مگسال مراجعه فرمایند.
تلفنهای تماس: ۰۹۳۶۱۹۲۱۲۲۵ -۰۲۸۳۲۹۸۲۴۰۲
ساعت شروع مزایده ساعت ۱۱:۰۰
آخرین مهلت تحویل پاکات پیشنهاد قیمت : تا قبل از شروع جلسه مزایده