چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲

جزییات مناقصه و مزایده

پروژه نظارتی دوربین مدار بسته و مانیتورینگ پروژه گاوداری واحد کوثر شرکت محیا به تاریخ 1401/11/03

مناقصه

هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس / شرکت کشت و صنعت و مجتمع شیر و گوشت محیاء

شرکت کشت و صنعت و مجتمع شیر و گوشت محیاء (سهامی خاص) در نظر دارد پروژه نظارتی دوربین مدار بسته و مانیتورینگ پروژه گاوداری واحد کوثر ، را به افراد واجد شرایط واگذار نماید: الف) خرید دوربینهای مدار بسته و تجهیزات نظارتی ب)اجرای پروژه و نصب و راه اندازی مانیتورینگ در محل مورد نظر شرکت 1) دوربین اسپید دام : 3 عدد 2) دوربین 4 مگاپیکسل : 140 عدد 3) Nvr 32 کاناله : 5 دستگاه 4) دوربین پلاک خوان : 4 عدد 5) هارد وسترن بنفش 6 ترابایت : 20 عدد 6) تجهیزات ارتباط 7) تجهیزات وایرلس 8) تجهیزات برق

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

شرکت کشت و صنعت و مجتمع شیر و گوشت محیاء (سهامی خاص) در نظر دارد پروژه نظارتی دوربین مدار بسته و مانیتورینگ پروژه گاوداری واحد کوثر ، را به افراد واجد شرایط واگذار نماید: 
الف) خرید دوربینهای مدار بسته و تجهیزات نظارتی   
ب)اجرای پروژه و نصب و راه اندازی مانیتورینگ در محل مورد نظر شرکت  
1) دوربین اسپید دام : 3 عدد 
2) دوربین 4 مگاپیکسل : 140 عدد 
3) Nvr 32 کاناله : 5 دستگاه 
4) دوربین پلاک خوان : 4 عدد 
5) هارد وسترن بنفش 6 ترابایت : 20 عدد 
6) تجهیزات ارتباط 
7) تجهیزات وایرلس 
8) تجهیزات برق 
9) تجهیزات نصب 
10) تلویزیون مانیتورینگ 50اینچ : 4 دستگاه 
زمان فروش اسناد : از تاریخ  چاپ آگهی تا تاریخ 1401/11/02 
مهلت تحویل اسناد :  تا پایان وقت اداری 1401/11/02 ساعت 16  
تاریخ بازگشایی  پاکت پیشنهادات : 1401/11/03 روز دوشنبه ساعت 14 عصر  
آدرس محل فروش اسناد، تسلیم پیشنهادات، برگزاری مناقصه و اجرای پروژه : فروش اسناد به صورت حضوری و اینترنتی در واحد اداری به آدرس: استان قزوین، کیلومتر 15 جاده  قدیم آبیک به قزوین، جاده روستای زرگر، مجتمع کشاورزی کوثر، شرکت کشت و صنعت و مجتمع شیر و گوشت محیاء (سهامی خاص) خواهد بود که متقاضیان محترم می توانند با تماس با شماره ذیل اطلاعات لازم در خصوص نحوه دریافت اسناد مناقصه را کسب نمایند. مناقصه گزار در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادات در هر یک از مراحل مختار است. قیمت اسناد مناقصه 500/000 ریال است که باید به صورت وجه نقد پرداخت شود و یا به حساب شماره 850432884 یا شماره شبا 160160000000000850432884IR بانک کشاورزی شعبه آبیک واریز شده و فیش بانکی آن به فروشنده اسناد به صورت حضوری یا اینترنتی تحویل شود.  
مناقصه گزار در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادات در هر یک از مراحل مختار است. 
مبلغ ضمانتنامه شرکت در مناقصه 5 درصد مبلغ پیشنهادی است که باید به دستگاه مناقصه گزار تسلیم شود. 
تلفن تماس جهت اخذ اسناد: 09339434225  و 61-02166282060  
تلفن تماس جهت سوالات فنی:  09171536066

پروژه نظارتی دوربین مدار بسته و مانیتورینگ پروژه گاوداری واحد کوثر شرکت محیا به تاریخ 1401/11/03

مناقصه

هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس

شرکت کشت و صنعت و مجتمع شیر و گوشت محیاء

جاری

اطلاعات تکمیلی


ریال

داخلی

عادی

0 تومان

شرکت کشت و صنعت و مجتمع شیر و گوشت محیاء (سهامی خاص) در نظر دارد پروژه نظارتی دوربین مدار بسته و مانیتورینگ پروژه گاوداری واحد کوثر ، را به افراد واجد شرایط واگذار نماید: الف) خرید دوربینهای مدار بسته و تجهیزات نظارتی ب)اجرای پروژه و نصب و راه اندازی مانیتورینگ در محل مورد نظر شرکت 1) دوربین اسپید دام : 3 عدد 2) دوربین 4 مگاپیکسل : 140 عدد 3) Nvr 32 کاناله : 5 دستگاه 4) دوربین پلاک خوان : 4 عدد 5) هارد وسترن بنفش 6 ترابایت : 20 عدد 6) تجهیزات ارتباط 7) تجهیزات وایرلس 8) تجهیزات برق

شرکت کشت و صنعت و مجتمع شیر و گوشت محیاء (سهامی خاص) در نظر دارد پروژه نظارتی دوربین مدار بسته و مانیتورینگ پروژه گاوداری واحد کوثر ، را به افراد واجد شرایط واگذار نماید: 
الف) خرید دوربینهای مدار بسته و تجهیزات نظارتی   
ب)اجرای پروژه و نصب و راه اندازی مانیتورینگ در محل مورد نظر شرکت  
1) دوربین اسپید دام : 3 عدد 
2) دوربین 4 مگاپیکسل : 140 عدد 
3) Nvr 32 کاناله : 5 دستگاه 
4) دوربین پلاک خوان : 4 عدد 
5) هارد وسترن بنفش 6 ترابایت : 20 عدد 
6) تجهیزات ارتباط 
7) تجهیزات وایرلس 
8) تجهیزات برق 
9) تجهیزات نصب 
10) تلویزیون مانیتورینگ 50اینچ : 4 دستگاه 
زمان فروش اسناد : از تاریخ  چاپ آگهی تا تاریخ 1401/11/02 
مهلت تحویل اسناد :  تا پایان وقت اداری 1401/11/02 ساعت 16  
تاریخ بازگشایی  پاکت پیشنهادات : 1401/11/03 روز دوشنبه ساعت 14 عصر  
آدرس محل فروش اسناد، تسلیم پیشنهادات، برگزاری مناقصه و اجرای پروژه : فروش اسناد به صورت حضوری و اینترنتی در واحد اداری به آدرس: استان قزوین، کیلومتر 15 جاده  قدیم آبیک به قزوین، جاده روستای زرگر، مجتمع کشاورزی کوثر، شرکت کشت و صنعت و مجتمع شیر و گوشت محیاء (سهامی خاص) خواهد بود که متقاضیان محترم می توانند با تماس با شماره ذیل اطلاعات لازم در خصوص نحوه دریافت اسناد مناقصه را کسب نمایند. مناقصه گزار در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادات در هر یک از مراحل مختار است. قیمت اسناد مناقصه 500/000 ریال است که باید به صورت وجه نقد پرداخت شود و یا به حساب شماره 850432884 یا شماره شبا 160160000000000850432884IR بانک کشاورزی شعبه آبیک واریز شده و فیش بانکی آن به فروشنده اسناد به صورت حضوری یا اینترنتی تحویل شود.  
مناقصه گزار در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادات در هر یک از مراحل مختار است. 
مبلغ ضمانتنامه شرکت در مناقصه 5 درصد مبلغ پیشنهادی است که باید به دستگاه مناقصه گزار تسلیم شود. 
تلفن تماس جهت اخذ اسناد: 09339434225  و 61-02166282060  
تلفن تماس جهت سوالات فنی:  09171536066