چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲

جزییات مناقصه و مزایده

مزایده فروش یک دستگاه بولدوزر در شرکت فتح و نصر کرمان به تاریخ 1402/02/11

مزایده

هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس / هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس

آگهی مزایده بولدوزر ************************************ شرکت کشت و صنعت فتح ونصر کرمان در نظر دارد نسبت به فروش یک دستگاه بولدوزر کوماتسو مدل 2-D155A خود درسال ۱۴۰۲ از طریق مزایده کتبی عمومی اقدام نماید.لذا متقاضیان خرید میتوانند ضمن اخذ برگ شرایط شرکت درمزایده از دفتر مرکزی شرکت ( واقع در کرمان-خیابان ارتش نبش کوچه ۱۲-واحد فروش) پیشنهاد کتبی خود را در پاکت سربسته ، تا ساعت ۱۲ روز دوشنبه مورخ۱۴۰۲/۰۲/۱۱ تحویل دبیرخانه شرکت نمایند.

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

آگهی مزایده بولدوزر
************************************
         شرکت کشت و صنعت فتح ونصر کرمان در نظر دارد نسبت به فروش یک دستگاه بولدوزر کوماتسو مدل 2-D155A خود درسال ۱۴۰۲ از طریق مزایده کتبی عمومی اقدام نماید.لذا متقاضیان خرید میتوانند ضمن اخذ برگ شرایط شرکت درمزایده از دفتر مرکزی شرکت ( واقع در کرمان-خیابان ارتش نبش کوچه ۱۲-واحد فروش) پیشنهاد کتبی خود را در پاکت  سربسته ، تا ساعت ۱۲ روز دوشنبه مورخ۱۴۰۲/۰۲/۱۱ تحویل دبیرخانه شرکت نمایند. زمان برگزاری مزایده ساعت ۱۲:۳۰ همان روز در دفتر مرکزی شرکت میباشد.

تلفن تماس جهت بازدید:۰۹۱۳۱۴۲۳۵۸۷ آقای مهندس شهرآبادی
تلفن تماس جهت اطلاعات فنی:۰۹۱۳۱۹۶۲۸۹۸ آقای مهندس شجاعی

مزایده فروش یک دستگاه بولدوزر در شرکت فتح و نصر کرمان به تاریخ 1402/02/11

مزایده

هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس

هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس

جاری

اطلاعات تکمیلی


ریال

داخلی

عادی

0 تومان

آگهی مزایده بولدوزر ************************************ شرکت کشت و صنعت فتح ونصر کرمان در نظر دارد نسبت به فروش یک دستگاه بولدوزر کوماتسو مدل 2-D155A خود درسال ۱۴۰۲ از طریق مزایده کتبی عمومی اقدام نماید.لذا متقاضیان خرید میتوانند ضمن اخذ برگ شرایط شرکت درمزایده از دفتر مرکزی شرکت ( واقع در کرمان-خیابان ارتش نبش کوچه ۱۲-واحد فروش) پیشنهاد کتبی خود را در پاکت سربسته ، تا ساعت ۱۲ روز دوشنبه مورخ۱۴۰۲/۰۲/۱۱ تحویل دبیرخانه شرکت نمایند.

آگهی مزایده بولدوزر
************************************
         شرکت کشت و صنعت فتح ونصر کرمان در نظر دارد نسبت به فروش یک دستگاه بولدوزر کوماتسو مدل 2-D155A خود درسال ۱۴۰۲ از طریق مزایده کتبی عمومی اقدام نماید.لذا متقاضیان خرید میتوانند ضمن اخذ برگ شرایط شرکت درمزایده از دفتر مرکزی شرکت ( واقع در کرمان-خیابان ارتش نبش کوچه ۱۲-واحد فروش) پیشنهاد کتبی خود را در پاکت  سربسته ، تا ساعت ۱۲ روز دوشنبه مورخ۱۴۰۲/۰۲/۱۱ تحویل دبیرخانه شرکت نمایند. زمان برگزاری مزایده ساعت ۱۲:۳۰ همان روز در دفتر مرکزی شرکت میباشد.

تلفن تماس جهت بازدید:۰۹۱۳۱۴۲۳۵۸۷ آقای مهندس شهرآبادی
تلفن تماس جهت اطلاعات فنی:۰۹۱۳۱۹۶۲۸۹۸ آقای مهندس شجاعی